Thursday, August 17, 2006

Tara na! Biyahe tayo!

"Tara na, biyahe tayo, nang makatulong kahit pa'no sa pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino."

Check out these videos from the Department of Tourism...
Related Posts with Thumbnails